phuquyaudio.com phuquyaudio.com

Information

..:: Phú Quý Audio ::..

Âm Thanh Karaoke chuyên nghiệp

 • Host: phuquyaudio.com

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: A

  Ip: 45.124.84.5

 • Host: phuquyaudio.com

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: NS1.TENTEN.VN

 • Host: phuquyaudio.com

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: NS3.TENTEN.VN

 • Host: phuquyaudio.com

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: NS

  Target: NS2.TENTEN.VN

 • Host: phuquyaudio.com

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: SOA

 • Host: phuquyaudio.com

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: MX

  Target: mail.phuquyaudio.com

 • Host: phuquyaudio.com

  Class: IN

  Ttl: 3600

  Type: TXT

  Txt: v=spf1 mx a ip4:103.74.118.146 ~all